Privacybeleid van FUNMANIA Aalsmeer

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Funmania Aalsmeer verwerkt van haar klanten, leveranciers of andere geïnteresseerden. Funmania Aalsmeer valt onder juridische entiteit van Maniaplanet B.V.

Indien je Funmania Aalsmeer bezoekt of om een andere reden persoonsgegevens aan Funmania Aalsmeer verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Funmania Aalsmeer, gevestigd aan de Beethovenlaan 114 te Aalsmeer, is bij de KvK ingeschreven onder nummer 74892975 en telefonisch bereikbaar op 0297-310200

2. Welke gegevens kan Funmania Aalsmeer verwerken en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw bezoek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam en andere identificerende informatie, zoals naam, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens, zoals adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.
 • Informatie over jouw reserveringen, boekingen en aankopen.
 • Onze communicatie met jou. E-mails of communicatie via social media leggen wij vast.
 • Informatie die we verzamelen als je onze website of andere digitale media gebruikt.
 • Informatie met betrekking tot social media.
 • Beeldmateriaal

2.2 Funmania Aalsmeer verwerkt in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen leveren. Om jouw boekingen en reserveringen af te handelen, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken.
 • Om met je te communiceren. We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten af te handelen.
 • Om jou onze online diensten aan te bieden. Om het gebruik van onze online diensten te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van jouw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies is verzameld.
 • Voor direct marketing of social media doeleinden. We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere gepersonaliseerde marketingberichten te sturen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Funmania Aalsmeer gebruikt jouw naam en e-mailadres om jou haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Funmania Aalsmeer toe te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Cameratoezicht:
Funmania Aalsmeer is voorzien van camera’s om jouw en onze eigendommen te bewaken. De camerabeelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen maximaal 4 weken worden bewaard.

Portretrecht
Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt van de (deelnemers van) activiteiten binnen Funmania Aalsmeer. Vooraf zal er door de desbetreffende medewerker aan de deelnemer(s) om toestemming worden gevraagd. De foto’s en video’s worden gebruikt als content voor de sociale media kanalen en de website van Funmania Aalsmeer of gebruikt bij persberichten.

3. Bewaartermijnen
Funmania Aalsmeer verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de noodzakelijk duur voor de eerder omschreven doeleinden of voor zover nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Funmania Aalsmeer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Alle personen die namens Funmania Aalsmeer van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
4.3 De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van eerdergenoemde doeleinden. Zo maken wij, voor online reserveringen, bijvoorbeeld gebruik van de software van een derde partij. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst wordt onder andere garantie en uitleg gegeven over de bescherming van de persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

5. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1 Je kunt schriftelijk/per e-mail via [dennis@funmania-aalsmeer.nl] een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Funmania Aalsmeer zal jouw verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens per e-mail/schriftelijk contact opnemen. Dit geldt ook indien je klachten hebt over de wijze waarop Funmania Aalsmeer jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt.
7.3 Indien je klachten heeft over de wijze waarop Funmania Aalsmeer jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie [dennis@funmania-aalsmeer.nl]

8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren jou om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Tickets

Contact

T: 0297 310 200
E: info@funmania-aalsmeer.nl

Beethovenlaan 114
1431 WZ Aalsmeer